textile Students

Rank Name E-mail Name and Family Grade Score
81 zkazemi z.kazemi@tx.iut.ac.ir zeinab kazemi Msc 0
82 mkeramati m.keramati@tx.iut.ac.ir mina keramati Msc 0
83 fkarimpoor f.karimpoor@tx.iut.ac.ir fatemeh karimpoor Msc 0
84 alikarimi ali.karimi@tx.iut.ac.ir ali karimi dezaki Msc 0
85 skalantari s.kalantaridehaghi@tx.iut.ac.ir somaye kalantari dehaghi Msc 0
86 mkalantari m.kalantaridehaghi@tx.iut.ac.ir MOZHGAN KALANTARI DEHAGHI Msc 0
87 rkalani r.kalani@tx.iut.ac.ir ramin kalani Msc 0
88 pkouchnejad p.kouchnejad@tx.iut.ac.ir Parham Kouchnejad Peydeh Msc 0
89 blabaf b.labaf@tx.iut.ac.ir bahare labaf Msc 0
90 hassanmohammadi hassan.mohammadi@tx.iut.ac.ir hassan mohammadi Msc 0
91 haniehmohammadi hanieh.mohammadi@tx.iut.ac.ir Hanieh Mohammadi Msc 0
92 amahmudi a.mahmudi@tx.iut.ac.ir abolfazl mahmudi gevari Msc 0
93 rmasaeli r.masaeli@tx.iut.ac.ir reyhane masaeli Msc 0
94 fmashhadimeyghani f.mashhadimeyghani@tx.iut.ac.ir fariba mashhadimeyghani Msc 0
95 mmostafavi m.mostafavi@tx.iut.ac.ir mohamad mostafavi Msc 0
96 zmasomi z.masomi@tx.iut.ac.ir zahra masomi Msc 0
97 zmoghareabed z.moghareabed@tx.iut.ac.ir zahra moghareabed Msc 0
98 hmalek h.malek@tx.iut.ac.ir SEYED HOSSEIN MALEK Msc 0
99 smoodi s.moodi@tx.iut.ac.ir saber moodi Msc 0
100 nmoazeni n.moazeni@tx.iut.ac.ir najmeh moazeni Msc 0