textile Students

Rank Name E-mail Name and Family Grade Score
1 mazad m.azadkhankandi@tx.iut.ac.ir mehdi azad khankandi Msc 0